Leren

  • Je kan me ook vinden op Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn

Leren

Ik bied ondersteuning en begeleiding als je kind niet tot bloei komt op school. Bij het ene kind helpt een doelgerichte behandeling, bij het andere zal een duwtje in de rug al voldoende zijn.

Luisterend wat je kind (en jij) mij vertellen, kijkend naar wat je kind (en jij) laten zien maak ik van elke sessie maatwerk. Een combinatie van verschillende werkvormen die bij je kind past en waarvan hij of zij merkt dat het werkt zal er voor zorgen dat er weer van een opgaande lijn sprake is: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Kinderen op die manier tot hun recht zien komen is voor mij mijn passie!

Voor scholen en op ouderbijeenkomsten geef ik lezingen over de methodes waarmee ik werk en wat deze voor kinderen kunnen betekenen.

Methodes die ik gebruik zijn onder andere:

Reflextherapie

Reflexen zijn het fundament voor de ontwikkeling van het brein en zorgen dat een baby kan overleven. Ongeveer alle reflexen zijn rond het derde jaar geïntegreerd. Dat wil zeggen dat het brein zich verder kan ontwikkelen omdat het de basisbewegingen begrepen heeft. Soms verloopt dit proces niet helemaal goed: dan liggen zaken als ziekte, stress of een trauma dwars en integreren de reflexen niet zoals het zou moeten. Dan werken ze de ontwikkeling juist tegen. Dit kan je terug zien in dyslexie, dyscalcualie, slaapproblemen, concentratiestoornissen, moeilijkheden met de motoriek, tics, gedragsproblemen, onrust of overgevoeligheid voor prikkels. De Masgutova methode ® , ontwikkeld door Svetlana Masgutova,kan deze reflexen integreren en daarmee rust in het lichaam en brein geven. Een ‘simple but profound way’ en voor kinderen én volwassenen fijn om te ervaren. Lees hier verder…
http://masgutovamethode.nl

Brain Gym ®

Brain Gym is een hele fijne methode om kinderen en volwassenen beter te laten leren, ontwikkeld door Paul en Gail Dennison. Als we bewegen, schakelen we onze drie dimensies in: de voor/achter-dimensie, de boven/onder-dimensie en de links/rechts-dimensie. Als we niet juist bewegen raken deze dimensies hun natuurlijke integratie kwijt. Als je dan . Wanneer je dan in aanraking komt met nieuwe situaties, geeft dit moeilijkheden en disbalans. Brain Gym biedt 26 eenvoudige bewegingen aan, die volgens datgene wat je te kort komt qua beweging, bewust uitvoert. De oefeningen helpen zorgen dat de energie in het lichaam beter gaat stromen. Je geheugen en gedrag te verbetert, je concentratie, lees-, schrijf-, reken-, en organisatievaardigheden worden beter. Ook zie je het terug in coördinatie, sportprestaties, leervaardigheden, gebruik van je competenties en het algemeen gevoel van welzijn.
http://www.braingymbelgium.be

Visuele screening en training

Als een kind ergens naar kijkt, dan moeten allebei de ogen naar hetzelfde punt kijken. Als dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De beelden van beide ogen kunnen op die manier niet goed samengevoegd worden in de hersenen en het zien wordt onduidelijk. Kinderen hebben dan last van wazig zicht of gedragen zich onrustig.Veel kinderen met lees-, schrijf- en leerproblemen hebben moeite met de visuele informatieopname en/of verwerking. Soms wordt er ten onrechte aan dyslexie gedacht, terwijl er in feite visuele problemen zijn. De verschijnselen lijken namelijk erg op elkaar. Zo kunnen kinderen kunnen onder andere veel moeite hebben om de ogen soepel een regel te laten volgen. Of  het is voor de ogen erg inspannend om maar niet dubbel te zien. Deze kinderen leren onvoldoende vertrouwen op visuele informatie en zijn snel afgeleid. Dat hindert het goed ontwikkelen van een visueel woordbeeld aanmerkelijk. Zulke visuele problemen zijn in de meeste gevallen goed op te lossen. Als er een vermoeden van dyslexie is is daarom een visuele screening aan te raden. Dikwijls kunnen door aangeboden oplossingen lees- en leerproblemen al aanmerkelijk verkleind worden.Door middel van de bioptortest en de vragenlijst kan worden beoordeeld of de genoemde problemen echt een eventuele visuele oorzaak hebben.  Lees hier verder…

http://cnls.nl/fixatie%20disparatie.html

Dominantieprofiel

Daarmee kun je te weten komen hoe een kind het beste kan leren of wat er dwars kan zitten. Aansluitend worden adviezen gegeven om het leren en functioneren te optimaliseren. Het geeft een enorme ondersteuning in verklaring en aanpak van leerproblemen voor elke begeleider.De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Het is wel zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaalt door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Maar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oordominantie. Deze sensomotorische vormen samen met de hersenhelftvoorkeur een dominantieprofiel waarbinnen een kind zich ontwikkelt, met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die aan het profiel verbonden zijn.
De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met informatie om kan en wil gaan. Of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen. Of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas. Of helemaal links of rechts.
http://www.cnls.nl/DominantieMatrix.html

Jamara-rekenen

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).
Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt Jamara aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben: hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden. Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij Jamara.
Jamara leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt. Lees hier verder…
http://cnls.nl/jamara%20rekenen.html

Ik leer anders

Ik leer leren

 

Wil je meer weten over opvoed- en familiecoaching? Klik dan hier

Voor scholen en op ouderbijeenkomsten geef ik lezingen over de methodes waarmee ik werk en wat deze voor kinderen kunnen betekenen.


LinkedInPinterestShare