Reflexintegratie

 • Je kan me ook vinden op Facebook, Twitter, Pinterest en LinkedIn

Reflexintegratie

Wat zijn primaire reflexen?

img_labAlle pasgeboren, gezonde baby’tjes hebben veel reflexen die zich volgens een vast schema ontwikkelen. In feit zijn reflexen natuurlijke, aangeboren bewegingen die niet bewust aan te sturen zijn omdat ze vanuit de hersenstam ‘bestuurd’ worden. De ontwikkeling van deze bewegingen begint al in de buik van de moeder. Je hebt ze nodig om goed geboren te kunnen worden en daarna de eerste maanden als baby te kunnen overleven. Je hebt deze reflexen om het fundament te vormen voor de ontwikkeling van je hersenen en je centrale zenuwstelsel.

Als deze primaire reflexen ontwikkelen zoals het hoort kan een kind lichamelijk goed functioneren. Evenwicht, motoriek, zintuigen, motorische en visuele vaardigheden, besef van tijd- en ruimte, dit alles vindt zijn oorsprong in de reflexen. Naast dit lichamelijke aspect hebben reflexen ook veel invloed op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat dit alles met elkaar te maken heeft zie je in de afbeelding van het Ontwikkelingslab ©.

Als elk flesje in het lab gevuld is groei je op in evenwicht en kan je gebruik maken van alles wat je in je hebt. De flesjes vullen zich vanaf de onderste plank naar de bovenste, plank voor plank. Want pas als de onderste plank met flesjes goed gevuld is kan het rijtje daarboven zich vullen. Hoe snel dat gaat hangt af van de leeftijd en ontwikkelingsfase van een kind, de aard van het kind en de omgevingsfactoren. Omdat geen enkel kind hetzelfde is loopt dit dus ook per kind anders, ieder heeft zijn eigen weg daar in.

Soms krijgt een kind te maken met (geboorte)trauma, ziek-zijn of stress. Dit kan consequenties hebben voor hoe het brein met de reflexen omgaat. Daardoor kunnen er onbedoeld in de ontwikkeling steken vallen: hogere hersenfuncties, zoals leren, motorische ontwikkeling, concentreren of het laten zien van niet gewenst gedrag ontwikkelen zich niet zoals gewenst is. Je goed in je vel voelen hangt af van veel elementen.

Het is in Nederland en omringende landen niet gebruikelijk om aan primaire reflexen te denken als er iets niet lekker loopt op het gebied van leren, concentratie en/of gedrag. Vaak wordt er gekeken naar datgene wat nog niet goed gaat. Eigenlijk ben je dan dus bezig met een flesje van een plankje (of misschien wel meer) te hoog. Zonder de basis van de lager gelegen flesjes is dit eigenlijk onbegonnen werk en zal een kind enorm moeten werken en compenseren. Want goed bewegen, rekenen, lezen, schrijven, luisteren en concentreren is pas mogelijk als alle onderliggende flesjes gevuld zijn. Voor je aan het bovenste flesje bent moet je onder andere onafhankelijk van de stand van je romp je hoofd goed rechtop kunnen blijven houden, je ogen moeten goed samen kunnen werken en je gehoor en je evenwicht moeten goed zijn.

Eindeloos woordjes oefenen, steeds maar gedrag corrigeren, extra rekenhuiswerk, oefenen met balvaardigheid, op een evenwichtsbalk lopen: het is niet dat een kind niet wil, maar het kán soms gewoon niet anders. Met alle onmacht en teleurstelling van dien…
Als je vanuit de reflexen kijkt ga je niet direct aan de slag met het gene waar een kind moeite mee heeft. Je gaat juist zoeken welke onderliggende flesjes in het Ontwikkelingslab © nog niet gevuld zijn. Daar ga je mee aan de slag en daardoor zullen de bovenliggende flesjes uit als vanzelf vullen.

Wat als een reflex niet geïntegreerd is?

Een beweging die door een reflex veroorzaakt wordt gaat altijd voor andere bewegingen. Dat is natuurlijk niet handig en een kind zal proberen deze beweging/reactie te corrigeren of bedwingen. Dat is bijna niet mogelijk en zal een kind enorm veel energie kosten. Energie die dus niet meer naar andere ontwikkelingsgebieden kan gaan. Zo zorgen deze reflexen er voor dat een kind niet lekker in zijn vel zit met alle gevolgen van dien. Oververmoeid, overgevoelig, overprikkeld, leer/lees/rekenachterstand, achterstand in fijne/grove motoriek, weinig weerstand zijn wat voorbeelden van problemen die door niet geïntegreerde reflexen veroorzaakt kunnen worden. Zo raakt een kind te vermoeid en kan, als je er niet op tijd bij bent, niet natuurlijk terugveren.

Voorbeelden

Als de Asymmetrische Tonische Nek Reflex (ATNR) nog aanwezig is, kan het kind moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven:

Stel dat er nog restanten aanwezig zijn van de Asymmetrische Tonische Nekreflex, ATNR. Wanneer een baby in de box ligt, strekt het kind automatisch een arm en opent de hand als het naar die kant kijkt. Hierdoor leert het te richten met de ogen, het leert diepte zien. Wanneer deze reflex nog aanwezig blijft, wordt het bijv. heel lastig om goed te leren schrijven: het schoolkind kijkt naar het schrift, de arm strekt, de hand opent zich. Schrijven wordt dan erg lastig: het kind moet tegen de reflex in de arm gaan buígen. De hand wil openen, maar moet juist dícht om de pen vasthouden. Oftewel veel verkramping. Netjes schrijven is dan onmogelijk.
De ATNR is ook een reflex die het lastig maakt om over de middellijn te gaan. Bij lezen is het juist noodzakelijk om met de ogen over de middellijn te gaan. De ogen zullen dus verspringen, regels worden overgeslagen bij het lezen, of het kind heeft moeite om door te lezen tot het eind van de regel.
Ook voor het rekenen levert de aanwezigheid van deze reflex problemen op. Als deze reflex nog aanwezig is, hebben kinderen vaak ook oogsamenwerkingsproblemen. De linker- en rechterkant van het lichaam kunnen niet goed samenwerken, de ogen dus ook niet. Hierdoor ontstaan er problemen in het ruimtelijk zicht en daardoor ook in het ruimtelijk inzicht. Dit laatste is een voorwaarde voor het goed kunnen rekenen.

De aanwezigheid van alleen al dit ene reflex levert dus heel veel problemen op.
Dit is nog maar een voorbeeld van de restanten van één reflex, terwijl er nog veel meer reflexrestanten aanwezig kunnen zijn.

Bovenstaand zijn dan nog maar de gevolgen van de restanten van één bepaalde reflex. Dan begrijp je wel wat het voor een kind betekent als er nog meer primitieve reflexen aanwezig zijn.

De therapie: Reflexintegratie

Welke reflexen er dwars liggen kan ik uittesten. Ik zal deze reflex een aantal keren gaan integreren. Dit doen we door passief en actief bewegingen uit te voeren op de behandeltafel. Om deze nieuwe bewegingen in te slijpen krijgen de kinderen thuisoefeningen mee. In de meeste gevallen zie je dan al snel verbetering. Hoe snel, dat verschilt per kind, iedereen reageert anders op de behandeling. De oefeningen voor thuis zijn speels en leuk om ze samen met de ouders, broertjes of zusjes gedaan kunnen worden. En dat er fitnessballen en ander spelmateriaal voor gebruikt maken, maakt het helemaal leuk!

Ik ben getraind in het ontdekken en herstellen van reflexrestanten bij kinderen met gedrags-, leer- of coördinatieproblemen via de Masgutova Methode. Na het testen op eventueel aanwezige reflexrestanten kan ik deze integreren bij je kind en krijgt hij/zij oefeningen mee die een aantal keer per week gedaan moeten worden om de overgebleven restanten weg te trainen. Ik heb de modules Dynamic and Postural Reflex Integration (DRPI), Life Long Reflex Integration en Reflex Integration Disorder and Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) gevolgd en heb nog verschillende modules die ik ter aanvulling wil gaan doen.

Als je de vragen hieronder meer dan zes keer met ‘ja’ kan beantwoorden, is de kans groot dat je kind met deze methode gebaat is:

 • Komen leerproblemen voor in de directe familie?
 • Waren er medische problemen tijdens de zwangerschap?
 • Was het geboorteproces ongewoon of erg lang?
 • Is uw kind te vroeg (14 dagen) of te laat (10 dagen) geboren?
 • Was het geboortegewicht van uw kind minder dan 5 pond?
 • Had uw kind in de 1e weken moeite met zuigen of met eten binnenhouden?
 • Vroeg uw kind in de 1e zes maanden continue aandacht?
 • Heeft uw kind de fase van het kruipen op de buik of het kruipen op de handen en voeten overgeslagen?
 • Was uw kind laat met leren lopen (later dan 16 maanden)?
 • Was uw kind laat met leren praten (nog geen 2 tot 3 woordzinnen rond 18 maanden)?
 • Had uw kind met 6-7 jaar nog moeite met zichzelf aan te kleden, schoenveters vast te maken en knoopjes dicht te doen?
 • Heeft uw kind last van allergieën?
 • Heeft uw kind een sterke reactie gehad op één van de inentingen?
 • Zoog uw kind nog op de duim boven de leeftijd van 5 jaar?
 • Plaste uw kind nog weleens in bed boven de leeftijd van 5 jaar?
 • Heeft uw kind last van wagenziekte?

Voor kinderen ouder dan 7 jaar:

 • Heeft uw kind moeite (gehad) met leren klokkijken op een gewone (analoge) klok?
 • Had uw kind moeite om te leren fietsen op een tweewielige fiets?
 • Heeft uw kind veel last (gehad) van keel/neus/oor infecties?
 • Heeft uw kind in de eerste 3 maanden van zijn/haar leven een ziekte doorgemaakt met hoge koorts en delirium of stuiptrekkingen?
 • Heeft uw kind moeite een (tennis)bal te vangen?
 • Heeft uw kind moeite met de gymlessen?
 • Heeft uw kind moeite met stilzitten, zelfs voor een korte periode?
 • Reageert uw kind overdreven heftig bij een onverwacht hard geluid?
 • Heeft uw kind moeite met (leren) lezen?
 • Heeft uw kind moeite met (leren) schrijven?
 • Maakt uw kind veel fouten met overschrijven?

Kosten reflexbehandeling: Intake (met testen) €78,65, tussentijdse afspraken: €78,65,-(gemiddeld eens in de 2-4 weken)

 

LinkedInPinterestShare